راهبری سرور MS-RDS (پایه)

3,000,000 ریال
ماهانه

centered image


این سرویس به شما امکان
انتقال مدیریت سرور را به تیم فنی ما می دهد.


خدمات شامل
1- به روز رسانی سرور
2- نصب نرم افزارهای استاندارد و غیر ایرانی
3- بررسی جهت آلودگی
.........................................