سرور MS-RDS با فعال سازی یک ساله

17,500,000 ریال

centered image


این سرویس به شما امکان پیاده سازی کسب و کار خود را بر پایه اینترنت می دهد .
ما تمامی مراحل را شامل موارد زیر از ابتدا تا انتها انجام و دسترسی مدیریت سرور را به شما تحویل می دهیم.
.........................................
راه اندازی سرور ریموت دسکتاپ روی ویندوز سرور
تعریف گروه مجاز برای اتصال به سرور
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
فعال سازی یک ساله بدون محدودیت
.........................................
امکان تمدید فعال سازی وجود ندارد

اطلاعات بیشتر

سرور MS-RDS با فعال سازی دو ساله

25,000,000 ریال

centered image


این سرویس به شما امکان پیاده سازی کسب و کار خود را بر پایه اینترنت می دهد .
ما تمامی مراحل را شامل موارد زیر از ابتدا تا انتها انجام و دسترسی مدیریت سرور را به شما تحویل می دهیم.
.........................................
راه اندازی سرور ریموت دسکتاپ روی ویندوز سرور
تعریف گروه مجاز برای اتصال به سرور
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
فعال سازی دو ساله بدون محدودیت
.........................................
امکان تمدید فعال سازی وجود ندارد

اطلاعات بیشتر

سرور MS-RDS با فعال سازی پنج ساله

40,000,000 ریال

centered image


این سرویس به شما امکان پیاده سازی کسب و کار خود را بر پایه اینترنت می دهد .
ما تمامی مراحل را شامل موارد زیر از ابتدا تا انتها انجام و دسترسی مدیریت سرور را به شما تحویل می دهیم.
.........................................
راه اندازی سرور ریموت دسکتاپ روی ویندوز سرور
تعریف گروه مجاز برای اتصال به سرور
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
فعال سازی پنج ساله بدون محدودیت
.........................................
امکان تمدید فعال سازی وجود ندارد

اطلاعات بیشتر